Ladataan ilmoitusta
Huittinen 26.2.2021 18:48

Aluehallintovirasto tiukensi rajoituksia Huittisissa ja Raumalla

Turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Huittisten ja Rauman toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa sunnuntaista sunnuntaihin eli 28.2.-7.3.2021.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös velvoittaa lukuisia Rauman ja Huittisten kuntien alueella olevia toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee esimerkiksi kuntia, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yhteisöjä ja uskonnollisia yhdyskuntia.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle. Toimijoiden on tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi.

Toimijoita velvoitetaan noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita. Jos nämä eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, että asiakkaiden sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintovirasto ohjaa toimijoita uuden määräyksen toteuttamisessa.

Tartuntojen ilmaantuvuus korkea

Aluehallintovirasto voi toimialueellaan tai usean kunnan alueella tehdä tartuntatautilain mukaisen päätöksen, kun 14 viimeisimmän päivän aikana todettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25, ja kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen.

Rauman ja Huittisten alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin Satakunnassa muualla. Aluehallintovirasto teki päätöksensä kuultuaan Satakunnan sairaanhoitopiiriä.

Aluehallintovirasto jatkaa toimialueensa rajoitusten kokonaisuuden arviointia. Tartuntatautilain uusi pykälä mahdollistaisi myös alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä. Myös yksittäinen kunta voi tehdä sulkemispäätöksen omalla alueellaan.

Vaikka tartuntatautilain muutos ei koske ravintoloita, niiden toimintaa ohjaa voimassa oleva tartuntatautilain väliaikainen pykälä ja siitä annettu valtioneuvoston asetus. Niiden mukaan ravintoloiden toiminta pitää järjestää terveysturvallisesti. Aluehallintovirasto valvoo velvoitteiden toteuttamista.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella on lisäksi voimassa määräys kokoontumisrajoituksista: alueella on sallittua järjestää enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Lue lisää

Paikalliset uutiset diginä - nyt vain 72 e/vuosi.

Tilaa