Ladataan ilmoitusta
Satakunta 30.7.2021 10:27

Koronaan liittyviä suosituksia tiukennettiin Satakunnassa – riski leviämisvaiheeseen joutumisesta kasvanut

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on jälleen arvioinut maakunnan koronatilannetta. Se kertoo tiedotteessaan, että Satakunta on kansallisen hybridistrategian mukaan selkeästi kiihtymisvaiheessa. Koronatapausten määrä on nopeassa kasvussa ja perusterveydenhuolto on erittäin kuormittunut.

Riski leviämisvaiheeseen joutumisesta on kasvanut ja siksi pandemiaan liittyviä suosituksia on tiukennettu.

Työryhmä suosittelee maskin käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille aina joukkoliikenteessä, julkisissa, sisällä pidettävissä tilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, myös kouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Maskia pitäisi käyttää myös työpaikoilla, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja kuitenkin päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.

Maskia suositellaan myös tilanteisiin, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumiin, joissa on paljon väkeä.

ATTR linjaa, että peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja korkeakoulut voivat aloittaa syyslukukautensa lähiopetuksessa. Kaikissa opetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen.

Työryhmä suosittelee myös ottamaan rokotteen lähiopetuksen turvaamiseksi, jotta lähiopetusta voitaisiin jatkaa.

Satakunnassa otetaan käyttöön kansallisen tason kiihtymisvaiheen etäsuositus eli etätyötä suositellaan jatkettavaksi kesän yli kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Etätyön tekemisestä päättää kuitenkin työnantaja.Tilannetta tarkastellaan uudelleen elokuussa.

ATTR muistuttaa myös, että työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muista riskitekijöitä.

Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia, mutta kummankaan suhteen Satakunnassa ei ole tällä hetkellä rajoitettu osallistujamäärää.

Sisätiloissa pitäisi käyttää maskia, ellei turvavälejä pystytä noudattamaan, ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta.

ATTR suosittelee pitämään kirjaa vieraiden saapumis- ja lähtöajoista, jotta jäljitystyö onnistuu mahdollisessa altistumistilanteessa. Työryhmän mukaan yksityistilaisuuksia olisi hyvä järjestää ulkona.

Lue lisää

Paikalliset uutiset diginä - nyt vain 72 e/vuosi.

Tilaa